יוצרים עבורכם עולם חדש
 לאיכות חיים טובה יותר
עולם חדש
הבית שלכם אצלנו במרכז
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים
Previous Next Play Pause

עקב התיישנות מבנים ומצוקת קרקעות לבניה בערים חוקקה ממשלת ישראל, בעידוד משרד הבינוי והשיכון, חוק פינוי ובינוי - 1965 והינו חלק ממדיניות התחדשות עירונית שהוצע כפתרון. מדובר בפרוייקט התחדשות עירונית שמטרתו להרוס בתי מגורים ישנים בשכונות ותיקות ובמקומם להקים שכונות מודרניות בעלות בניינים חדישים בסטנדרט בנייה גבוה ובתקינה עדכנית.  וכן שדרוג סביבת המבנים הישנים וזאת על ידי הוספה וחידוש תשתיות שונות כחנייה, מים, ביוב, פיתוח סביבתי ועוד.


בשנת 2006 נחקק עדכון "חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו" - במסגרת פינוי בינוי  המעניק לתושבים תמריצים שיעודדו אותם להסכים לתהליך. על פי החוק, דיירים אשר ישתתפו, יזכו לקבל בתמורה דירה דגולה יותר בבית המגורים החדש שיוקם במקום הבניין הישן שבו התגוררו, תוך הטבות שונות.

מדובר בחוזה הנערך בין יזם הפרוייקט לבין דיירי הבניין העומד להריסה. הללו מתחייבים למכור ליזם את זכויות הקניין שלהם על המבנה והקרקע עליה הוא עומד ובתמורה, היזם מתחייב להעניק להם דירה חדשה בבניין שיוקם, לרבות חנייה ופיתוח סביבתי.

שווי הנכס החדש גבוה לאין ערוך משווי דירתם הישנה. בנוסף, יוענק להם דיור חלופי מהפינוי ועד לסיום הבניה ואיכלוס הבניין החדש.

 

ההליך נחלק לשני שלבים מרכזיים:

א. שלב התכנון – שלב מקדים זה דורש הכרזה על המתחם כמתחם ל"פינוי בינוי" וכן אישור של תב"ע חדשה שתגדיל את מספר יחידות הדיור בתאום עם הרשות המקומית והוועדה המחוזית לשם אישור התוכניות.

ב. השלב הביצוע – שלב בו מפונים דיירים לדיור חלופי ומחל שלב הבנייה שבסופו מתאכלסים הדיירים בדירות החדשות.

 

עמידה בתנאי סף לפינוי בינוי

לא כל תוכנית יכולה לזכות מן ההטבות שמציעה תוכנית פינוי בינוי. התוכנית תאושר בהתאם לפרמטרים שנקבעו כתנאי סף לביצוע הפרויקט, למשל: מספר היחידות המינימלי המתפנות לצורך הביצוע, הסכמה של דיירים לתהליך, מיקומו של המתחם, שלוב של יועצים וגורמים רבים בתהליך האישור אשר אורך מספר שנים.

הסכמת הדיירים

בדרך כלל פרוייקט פינוי ובינוי מתבצע בבתי מגורים משותפים. בתחילת התהליך יש לקבל את הסכמת בעלי הדירות בבניין, כיום מדובר על 80% הסכמה לתחילת תהליך.

 סרוב לחתום על ההסכם

חוק הפיצויים קובע שרוב מיוחס מבעלי דירות באותו בניין רשאי להגיש תביעת נזיקין כנגד מיעוט המסרב "סירוב לא סביר". כלומר, אם הטענות וההתנגדויות לפרוייקט אינן הגיוניות ואינן מתאימות לתנאים שקבע המחוקק, רשאים שאר בעלי הדירות לדרוש מהסרבנים פיצוי כספי הולם בגין הנזק שייגרם להם אם הפרוייקט לא יצא לפועל.

פרויקטים של פינוי-בינוי ניתנים לביצוע בשתי דרכים עיקריות, או ביוזמת הרשות המקומית, או ביוזמתם של הדיירים עצמם, היוצרים קשר עם יזם ומסכמים מולו את אופי העבודה, לרבות התנאים שיוענקו לכל צד. יש לזכור, כי מדינת ישראל מכירה בחשיבותם של פרויקטים אלו, ומשכך מעניקה הטבות מס שונות לדיירים:

הטבות מס פרויקט פינוי-בינוי:

פטור ממס שבח – בעוד שעל פי חוק, מכירת דירה מחייבת בתשלום מס שבח, הרי שבמסגרת עסקה הנערכת כחלק מפרויקט פינוי בינוי – שני הצדדים – הדיירים והיזם, פטורים מתשלום מס שבח.

פטור מהיטל השבחה – בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו על ידי הועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית, הוחלט כי פרויקטים של פינוי בינוי יוגדרו כחריג, המאפשר מתן פטור מהיטל השבחה על העסקאות המבוצעות, וזאת במסגרת סעיף 19 (ב)(2) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. עם זאת, חשוב לציין כי הפטור ממס השבח אינו אוטומטי, אלא נתון לשיקול דעתם של הרשות המקומית והועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית, וזאת בכפוף לקריטריונים מסוימים, המפורטים בלשון החוק, ומתייחסים לגודל הדירה.

פטור מתשלום מע"מ – החוק מעניק פטור מתשלום מע"מ על שירותי בניית הדירה במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי.

הנחה בארנונה – בעת ביצוע פרויקט פינוי בינוי, יש באפשרותה של הרשות המקומית להעניק לבעל הנכס הנחה בסכום הארנונה אותו הוא נדרש לשלם.

התקשרו אלינוטל:03-5600511, פקס:072-2300990
שלחו מיילOffice@Bereshit-City.co.il
כתובתראש פינה 5, פתח תקווה